De oorsprong van diamanten

Diamant ontleent zijn naam aan het Griekse “Adamas” wat onoverwinnelijk betekent. De grondstof is zuivere koolstof. Onder zeer hoge druk en temperatuur kristalliseert de koolstof tot diamant, “de onoverwinnelijke”. 

Oorsprong diamanten

Tot kort geleden werd aangenomen dat een geschikt ontstaansmilieu hiervoor zich slechts bevindt op een diepte van 150 tot 200 km  in de aardkorst waar een temperatuur heerst van ± 2000° Celsius en een druk van 70.000 kg/cm2.  Recente ontdekkingen hebben echter aangetoond dat er ook diamanten  werden en worden gevormd op een diepte van 450 en zelfs 600 km. Dit kon bewezen worden door de insluitsels die in deze diamanten zaten en alleen op die dieptes voor komen.

Diamant vond zijn weg naar het aardoppervlak door opstuwingen van kimberliet – het diamant houdende gesteente – via breuken in de aardkorst. Deze gigantische vulkanische erupties hebben ver in de oertijd plaatsgevonden. De diamant aan uw vinger is tussen de 1 en 2,5 miljard jaar oud!

Van alle diamanten die er jaarlijks gevonden wordt, is er slechts 20% geschikt om als sieraad gebruikt te worden, terwijl de rest zijn weg vindt in alle vormen van industrie.

Diamond stone 4

De oorsprong

Diamant wordt op alle continenten behalve het Europese gevonden, de meest producerende landen zijn Australië, Zaïre, Botswana, Rusland en Zuid Afrika.

De methoden om diamant te winnen zijn zeer uiteenlopend en afhankelijk van de wijze waarop diamant zich aan de oppervlakte aanbied. De ontginning van de “pijpen” van uitgedoofde vulkanen gebeurt of door open dagbouw of door het graven van mijnschachten en ondergrondse gangen. Het diamant houdend gesteente wordt vervolgens vermalen en gewassen tot alleen de diamanten overblijven.

Op plaatsen waar door erosie de diamantkristallen uit het kimberliet los kwamen, kan de ontginning rechtstreekser plaatsvinden. Het zoeken kan zowel met de hand gebeuren als via allerlei geraffineerde technieken waarbij ofwel de beddingen van rivieren, ofwel de zanderige kustlagen door terrasbouw afgezocht worden naar de ‘Koning der edelstenen’.

Diamant is uiterst zeldzaam, gemiddeld moet 20 ton gesteente, grind en zand verwerkt worden om 1 karaat (0,2 gram) diamant te vinden terwijl er per 250 ton afgraving één diamant te voorschijn komt waaruit een 1-karaats briljant geslepen kan worden.

Meer weten over diamanten of sieraden?